Konference- eller undervisningslokaler, auditorier, stadions, haller, muséer etc,
benytter sig alle af avanceret audiovisuel teknologi- hvor det vigtigste
er installation med høj driftssikkerhed og stor brugervenlighed

Som AV tekniker er det dig, der sammensætter udstyr for lyd- og billede,
så at det er nemt at betjene af brugerne.

En uddannelse, der forbinder viden med praktik

Hvordan forløber skoleopholdet?

Afspil video

Hør de nuværende elever fortælle hvordan det er at tage ophold på skolen,
og hvordan skoleforløbet og praktikken hænger sammen.

Hvad laver man i praktik?

Afspil video
Se hvordan det er at arbejde som AV-tekniker og hør, hvilke opgaver man kan
prøve kræfter med i sit praktikforløb og som færdigudlært.

Klar til at sætte strøm til?

Uddannelsen varer typisk 3 ½ år ekskl. grundforløbet. Som lærling er du på skole i 40 uger. Kommer du fra 9. eller 10. klasse starter du på grundforløb. Efter grundforløbet består uddannelsen af skoleundervisning og praktikophold. Hovedforløbet tager 3,5 år, hvoraf de 40 uger foregår på skole.

Uddannelsen som AV-tekniker kan tilrettelægges som særligt forløb for voksne over 25 år (EUV).

Som elev bliver du uddannet i et samarbejde mellem skole og virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår på virksomheden. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads.
Læs mere her

Hvis det ikke lykkes at finde en praktikplads, kan du ansøge om skolepraktik.
Læs mere her

Hvor længe varer det?

Uddannelsen varer typisk 3 ½ år ekskl. grundforløbet. Som lærling er du på skole i 40 uger. Kommer du fra 9. eller 10. klasse starter du på grundforløb. Efter grundforløbet består uddannelsen af skoleundervisning og praktikophold. Hovedforløbet tager 3,5 år, hvoraf de 40 uger foregår på skole.

Uddannelsen som AV-tekniker kan tilrettelægges som særligt forløb for voksne over 25 år (EUV).

Hvordan foregår det?

Som elev bliver du uddannet i et samarbejde mellem skole og virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår på virksomheden. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads.
Læs mere her

Hvis det ikke lykkes at finde en praktikplads, kan du ansøge om skolepraktik.
Læs mere her

Søg praktikplads

Vi har pladser over hele landet

Vi venter på din ansøgning

Du er velkommen til at søge uopfordret

EUD NORD hjælper dig gerne i gang

Sådan er uddannelsen bygget op

For dig, der kommer fra grundskolen

Grundforløb 1. Opstart 8. august 2019

 • Er du blevet færdig med folkeskolen inden for det seneste år, så skal du vælge en fagretning herunder og starte på Grundforløb 1. Det er et bredt forløb, hvor du arbejder praktisk med opgaver og problemer inden for din valgte fagretning. Du skal arbejde i projekter og lære om traditioner og udvikling inden for fagretningen. Du har mulighed for at skifte fagretning i løbet af Grundforløb 1.
 • Du vil i løbet af grundforløbet, der varer 20 uger, få mere viden om de erhverv og uddannelser, der eksisterer indenfor fagretningen, så du har en god ballast for at vælge den helt rigtige uddannelse.

For dig, der har anden uddannelse eller erhvervserfaring

Grundforløb 2. Opstart primo 2020

 • At anvende og udføre vedligehold på gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner
 • At anvende og udføre vedligeholdelse af elektronisk basisudstyr
 • Kendskab til scenetyper, sceneplaner og faste installationer
 • At udføre forskellige typer ophæng af udstyr efter gældende sikkerhedsregler
 • Der er en kvote på uddannelsen. Det betyder, at der kun optages et begrænset antal elever uden uddannelsesaftale. Søger du ind på uddannelsen, skal du sende en motiveret ansøgning og efterfølgende til optagelsessamtale

Hovedforløb: AV-Tekniker uddannelse

Veksler mellem skole- og praktikophold

 • Dimensionere, installere og implementere lyd-, lys- og videoteknisk udstyr i blivende installationer med hensyntagen til lovgivning, funktionalitet og æstetik
 • Udarbejde og anvende dokumentationsmateriale til blivende AV-installationer
 • Etablere og programmere blivende AV-installationer
 • Samarbejde med øvrige faggrupper på en byggeplads samt indgå i løbende byggeplanlægning

Kontakt

Uddannelsessekretær på EUC Nord: Tanja Pilgaard · Tlf.: 72246414 · Mail: tpi@eucnord.dk