Kontingent

Medlemmerne betaler ved optagelse i foreningen et kontingent, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingent fastsættes som et beløb pr. ansat - inkl. ejer/indehaver - og alle medlemmer betaler for minimum 10 ansatte. Medarbejdere, der ikke arbejder inden for brancheforeningens område tæller ikke med i kontingentopgørelse. Gældende beløb pr. ansat er 400,- kr.

Kontingentet følger regnskabsåret. Som nyt medlem betaler man for et fuldt kontingent ved optagelse, medmindre der er mindre end 6 måneder tilbage af forretningsåret. Er det tilfældet, betaler man halvt gebyr - uanset indmeldelsestidspunktet.

Et medlem, der har meldt sig ud eller er blevet ekskluderet, skal ved genoptagelse betale et nyt indskud.

Det årlige medlemskontingent, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling, opkræves umiddelbart herefter. Kontingentet skal være indbetalt inden 30 dage fra fakturadato. Manglende indbetaling kan medføre til eksklusion.