Bestyrelse

AV Brancheforeningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år.
Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og 1 suppleant.

 

Formand
Henrik Nielsen
AV Center Odense A/S
Svendborgvej 39
5260 Odense S
Mail: hn@avcenter.dk / Tlf: 7020 2955
Næstformand
Torben Sjøberg Pedersen
Nordic Rentals A/S
Helge Nielsens Allé 5
8723 Løsning
Mail: tp@nordic.dk / Tlf: 7026 5222
Kasserer
Jens Ulrik Carstensen
Proshop Europe A/S
Langdyssen 3, Lisbjerg
8200 Aarhus
Mail: jus@proshopeurope.com / Tlf: 7025 2586
Bestyrelsesmedlem
Jens Ravn
AV-HUSET A/S
Jernbuen 1
4700 Næstved
Mail: jens@av-huset.dk / Tlf: 5577 4030
Bestyrelsesmedlem
Christian Dannevang
Audio-Visuelt Centrum A/S
Hedeager 2
2605 Brøndby
Mail: cd@avc.dk / Tlf: 4362 4777
Suppleant
Morten Løkken
Enstall A/V ApS
Immerkær 54
2650 Hvidovre
Mail: mlo@enstall.dk / Tlf: 3834 3231
Suppleant
Jesper Wærens
VIPTEC ApS
Bjælkevangen 9
2690 Karlslunde
Mail: jesper@viptec.dk / Tlf: 4369 2725