fbpx

Bestyrelsen

AV Brancheforeningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år.
Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og 1 suppleant.

  • Henrik Nielsen, AV Center Odense - formand
  • Jens Ravn, AV-Huset - næstformand
  • Michael T. Tonnesen, WUAV - kasserer
  • Christian Dannevang, AVC - bestyrelsesmedlem
  • Morten Løkken, Enstall A/V - bestyrelsesmedlem
  • Jesper Kjær Wærens, VIPTEC - suppleant
  • Jens Ulrik Carstensen, ProShop Europe - suppleant