Bestyrelse

AV Brancheforeningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år.
Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og 1 suppleant.

 

Formand
Henrik Nielsen
AV Center Odense A/S
Svendborgvej 39
5260 Odense S
Mail: hn@avcenter.dk / Tlf: 7020 2955
Næstformand
Jens Ravn
AV-HUSET A/S
Jernbuen 1
4700 Næstved
Mail: jens@av-huset.dk / Tlf: 5577 4030
Kasserer
Christian Dannevang
Audio-Visuelt Centrum A/S
Hedeager 2
2605 Brøndby
Mail: cd@avc.dk / Tlf: 4362 4777
Bestyrelsesmedlem
Peter Møller-Johansen
FMJ Audio Visuelt Udstyr A/S
Bugattivej 5
7100 Vejle
Mail: pmj@fmj.dk / Tlf: 7585 9100
Bestyrelsesmedlem
Morten Løkken
Enstall A/V ApS
Immerkær 54
2650 Hvidovre
Mail: mlo@enstall.dk / Tlf: 3834 3231
Suppleant
Jesper Wærens
VIPTEC ApS
Bjælkevangen 9
2690 Karlslunde
Mail: jesper@viptec.dk / Tlf: 4369 2725
Suppleant
Jens Krogsgaard
Best Seat ApS
Vandtårnsvej 77
2860 Søborg
Mail: jk@best-seat.dk / Tlf: 3967 1113