fbpx

Om AV Brancheforeningen

AV Brancheforeningen blev dannet i september 2015 og vores medlemmer er virksomheder, der i mindst to år har leveret og installeret eller udlejet AV-løsninger som kerneforretning.

Vores kunder er virksomheder, institutioner og foreninger, der har brug for lyd-, lys og/eller billedløsninger til deres aktiviteter. Det gælder lige fra store scener, sports- og multihaller, stadions og shopping centre til auditorier, undervisnings- og mødelokaler – enhver facilitet, hvor brugere vil have glæde af lydanlæg og informations- eller billedvisning på små eller store skærme.

AV Brancheforeningen er en del af Dansk Erhverv.

Foreningen omfatter 3 typer medlemmer, og er opbygget jf. nedenstående diagram:

1) AV-medlemmer – installations- og udlejningsvirksomheder som er stemmeberettiget, der i business to business forhold i væsentlig grad beskæftiger sig med tekniske leverancer af nedenstående art, og har gjort således i minimum to år:

Installation:

 • Programmering af rumstyring til AV løsninger
 • Etablering af digitalt billede og lys
 • Videokonference
 • Interaktiv videndeling
 • Digital signage
 • Unified communication
 • Service inden for ovenstående
 • Rådgivning indenfor ovenstående
 • Audio installationer


Udlejning:

 • Lys
 • Lyd
 • Video
 • Scene
 • Rådgivning og projektering


2) Associerede AV Branche medlemmer uden stemmeret, der består at producenter med tilknytning til AV Branchen. Producenter kan være repræsenteret direkte eller via distributør.

3) Brancherelateret netværksgruppe uden stemmeret, hvor medlemmer består af virksomheder fra messe, udstilling og speditionsbranchen (tidligere EVEX)


Vores formål

Overordnede interesser

 • At markedsføre branchen bedst muligt og dermed hæve branchens anseelse samt varetage branchens interesser overfor myndigheder, andre organisationer, sammenslutninger m.v. såvel i Danmark som i udlandet
 • At samle interessegrupperinger i arbejdsgrupper med henblik på at styrke det faglige niveau og skabe faglig relaterede netværk
 • At fremme professionel rådgivning og formidle viden til medlemmer om lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet som har generel interesse for branchen
 • At bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelse og oplysningsvirksomhed
  At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen
 • At skabe synlighed og profilere branchen, dens medlemsvirksomheder og produkter såvel internt som eksternt
 • At fremme tilgangen til og medvirke til uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til branchen – På sigt at skaffe en egentlig faglig certificering til branchen.
 • At opnå økonomiske fordele for medlemmerne f.eks. i relation til messer, annoncering, arrangementer, medlemskaber m.v.
 • At fremme nationalt og internationalt samarbejde.
 • At være kontaktled til offentlige myndigheder.
   

Faglige formål

 • At fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne ved at fungere som fagligt og socialt netværk for branchens virksomheder og medarbejdere samt relaterede virksomheder og leverandører.
 • At formidle målrettet information om lovgivning og standarder indenfor AV branchens område
  At sikre sig, at branchen til enhver tid lever op til det, kunderne og marked kan forvente af en seriøs AV udbyder
 • At arbejde for fagligt rettede uddannelsesaktivitet