fbpx

Kontingent

Medlemmer betaler ved optagelse i foreningen et kontingent, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingent fastsættes som et beløb pr. ansat (inkl. ejer/indehaver), og alle medlemmer betaler for minimum 10 og maksimum 50 ansatte. Koncernforbundne selskaber (juridisk og økonomisk), med navnefællesskab optages som ét medlem og betaler ligeledes pr. ansat hvis disse er placeret i Danmark. Såfremt en virksomhed eller koncern beskæftiger medarbejdere som ikke falder ind under brancheforeningens område tælles disse ikke med i kontingentopgørelse.

Associerede AV Branchemedlemmer betaler et fast årligt kontingent baseret på produktets omsætning i DK.

Netværks gruppemedlemmer uden stemmeret i bestyrelse eller generalforsamling afregnes med et fast årligt kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet følger regnskabsåret. Som nyt medlem betaler man således for et fuldt kontingent  ved optagelse, medmindre der er mindre end 6 måneder tilbage af forretningsåret. Er det tilfældet, betaler man halvt gebyr – uanset indmeldelsestidspunktet.

Et medlem, der har meldt sig ud eller er blevet ekskluderet, skal ved genoptagelsen betale et nyt indskud. Det årlige medlemskontingent, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling, opkræves umiddelbart herefter. Kontingentet skal være indbetalt inden 30 dage fra fakturadato. Manglende indbetaling kan medføre eksklusion.