fbpx

Vores standarder

Vores etiske kodeks
AV Brancheforeningens medlemmer skal i enhver henseende drive deres virksomheder under iagttagelse af god forretningsskik og værne om såvel branchens som medlemmernes almene omdømme.

Medlemmerne skal leve op til de krav og forventninger samfundet stiller til branchen – især inden for miljø, medarbejdere, fair konkurrence, agenturer og fælles arrangementer. Ved klager skal et etisk nævn nedsat af foreningen gennem forhandling søge konflikter undgået eller løst med hjemmel i vedtægterne. Overtrædes foreningens etiske kodeks kan det medføre eksklusion af medlemmer.

Vores anbefalinger til standarddokumenter
AV Brancheforeningens anbefaler, at medlemmerne som minimum lever op til følgende standarder for salgs- og leveringsbetingelser, kvalitetssikring og best practise:

Salgs- og leveringsbetingelser

Kvalitetssikringshåndbog 1.0

Best practise manual 1.0

Afleveringsprotokol

Softwareoverdragelse af kildekode 1.0

Kunderne skal have en garanti for fælles standarder. Derfor hjælper vi vores medlemmer gennem vejledning og diverse værktøjer, så de kan leve op til de krav og standarder, som foreningen i fællesskab har besluttet.

Henrik-Nielsen.jpeg

Henrik Nielsen, formand