Om AV Brancheforeningen

AV Brancheforeningen blev dannet i september 2015 og vores medlemmer er virksomheder, der i mindst to år har leveret og installeret AV-løsninger som kerneforretning.

Vores kunder er virksomheder, institutioner og foreninger, der har brug for lyd- og billedløsninger til deres aktiviteter. Det gælder lige fra store sports- og multihaller, stadions og shopping centre til auditorier, undervisnings- og mødelokaler - enhver facilitet hvor brugere vil have glæde af lydanlæg og informations- eller billedvisning på små eller store skærme.

AV-løsninger er bl.a.:

   - Lydanlæg, mikrofonsystemer og teleslyngeanlæg
   - Digitale billeder og lys, digital skiltning
   - Videokonference, interaktiv kommunikation og videndeling
   - Programmering, styring og betjening af lyd, billede og lys
   - Rådgivning, installation og service af ovenstående

AV Brancheforeningen er en del af Dansk Erhverv.

Vores formål

AV Brancheforeningen vil fremme professionalismen for AV-installationer ved løbende at sætte øgede krav og standarder for foreningens medlemmer. Det vil give vores kunder en større tryghed - og garanti for installationens kvalitet.

Det er vores mål, at markedsføre AV Branchen og dens produkter bedst muligt. Vi vil hæve branchens anseelse og varetage dens interesser over for myndigheder, andre organisationer og sammenslutninger - såvel i Danmark som i udlandet.

Et medlem i AV Brancheforeningen skal have styr på økonomi, forsikring og lovkrav, så kunderne ved, at de er i gode hænder, når de har valgt en AV-løsning fra en af vores medlemmer.

Endelig skal vi bidrage til at højne medlemmernes professionelle standard gennem uddannelse og videndeling. AV Brancheforeningen skal arbejde for at fremme tilgangen til uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til branchen. Uddannelsen skal løbende udvikles mod en egentlig faglig certificering til AV Branchen.