Ny erhvervsuddannelse som AV-tekniker lanceres på EUC Nord

Mangel på AV-teknikere giver plads til ny uddannelse, der skal styrke behovet for kvalificerede medarbejdere til den fortsatte stigende efterspørgsel på installationer af lyd-, lys- og billedløsninger.

Den nye erhvervsuddannelse hvor det er muligt at specialisere sig til AV-tekniker starter op på EUC Nord i Frederikshavn. Uddannelsen er etableret gennem et tæt samarbejde mellem Industriens Uddannelser, EUC Nord og AV Brancheforeningen.

Som AV-tekniker bliver man uddannet i at dimensionere, installere og implementere løsninger inden for lyd, lys, billede og video. AV-teknikeren opnår kendskab og erfaring med den nyeste teknologi til AV-løsninger og har lært håndværket at montere blivende installationer, så de er korrekte og lovlige. Endelig får AV-teknikeren også kompetencer til at kunne analysere kundeønsker og omsætte disse til overskuelige, og driftssikre, hardware- og programmeringsløsninger.

Hvorfor en ny AV-tekniker uddannelse?

Niels Bull fra AV Brancheforeningen fortæller: ”Markedet for AV-installationer er i en positiv udvikling – og alle prognoser forventer en fortsat stigning i behovet for elektroniske kommunikationsmuligheder. Generelt er det svært i branchen at finde kvalificeret arbejdskraft. Teknikere er typisk hentet fra andre fag som fx elektrikere eller elektronikmekanikere – og virksomhederne har så investeret måske 2 år i at uddanne dem internt i at planlægge og montere AV-løsninger”, uddyber Niels Bull, og han understreger: ”Manglen på AV-teknikere udfordrer mulighederne for vækst og presser branchen generelt, når den bedste mulighed for en uddannet AV-tekniker er at friste en af de etablerede teknikere til at skifte fra en konkollega”.

Samtidig bliver AV-teknologierne og dermed løsningerne mere komplekse. For at imødekomme udviklingen skal fagligheden styrkes. Det kan en AV-tekniker uddannelse bidrage til.

Hvad kan den nye uddannelse?

”Da AV Brancheforeningen henvendte sig til os, kunne vi med det samme se behovet og muligheden for, hvordan uddannelsen skulle skrues sammen. Derefter er det gået ret hurtigt,” siger Niels Østergaard, faglærer på EUC Nord, og fortsætter: ”Vi har lavet uddannelsen AV-tekniker som et speciale ovenpå Teater- og Event uddannelsen ud fra den indholdsmæssige logik om, at der er tale om samme fysik, og at publikumsforventninger er nogenlunde ens. Det er kravene og udseende til AV-installationen – og brugerne, der er anderledes. Så forståelsen er grundlæggende den samme, mens viden om installation skal udbygges på specialet.”

Sammen med EUC Nord har AV Brancheforeningen udarbejdet beskrivelse og kompetencemål for specialet som AV-tekniker, der er godkendte af Industriens Uddannelser og Undervisningsministeriet. Uddannelsen tager 4 – 4,5 år og består af 1 eller 2 grundforløb på hver 6 måneder samt Trin 1 (Hovedforløb 1 og 2), der varer 1,5 år og afslutter uddannelsen til ’Teater-, Event- og AV-teknisk produktionsassistent’. Specialet som udlært AV-tekniker fortsætter på Trin 2 (Hovedforløb 3 og 4) – og efter 2 år afsluttes AV-tekniker uddannelsen med en svendeprøve.

Grundforløb foregår på EUC Nord i Frederikshavn i minimum 6 måneder – 12 måneder for unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, mens lærlingen under hovedforløbene er på skole i 40 uger over 3,5 år.

På Trin 1 møder lærlingen fag, der omfatter følgende:

 • Lydteknik
 • Lysteknik
 • Visual (billedkommunikation)
 • El og elektronik (fysik og montage)
 • Lokation
 • Arbejdsmiljø
 • Kommunikation og samarbejde + faglig kommunikation
 • Gaffeltruckcertifikat, surring og lagerstyring
 • Dansk, matematik, førstehjælp, brandbekæmpelse og valgfri ’nørdefag’ fx montering/brug af værktøj

På Trin 2 – specialet som AV-tekniker – bliver der i samarbejde med praktikpladsen (AV-virksomheden) udvidet uddannelse inden for:

 • El-lære
 • Grundlæggende netværk
 • Video
 • Lyd
 • Lys
 • Styring
 • Projektering og dokumentation
 • Udvidet netværk

Hvornår starter AV-tekniker uddannelsen?

Nyheden om den nye erhvervsuddannelse som AV-tekniker bliver i øjeblikket spredt ud på landets tekniske skoler, og det forventes at mulige elektriker-studerende vil være interesserede i at søge over i AV-branchen. De første 10 AV-virksomheder er blevet godkendt som praktikplads og flere er på vej.

Det betyder, at det første hold AV-tekniker elever starter op den 14. januar 2019 på EUC Nord i Frederikshavn. AV Brancheforeningen og EUC Nord opfordrer derfor alle AV-virksomheder, der ønsker en lærling om hurtigst muligt at blive oprettet som praktikplads, så godkendelse kan komme på plads – gerne i år.

Man kan finde mere om AV-tekniker uddannelsen og bl.a. link til ansøgningsformular for at blive oprettet som praktikplads på AV Brancheforeningens hjemmeside: www.avbrancheforeningen.dk.

 

Kontakt om den nye AV-tekniker uddannelse

AV Brancheforeningen

 • Niels Bull, Danmon Group. E-mail: niels.bull@danmon.com. Telefon: 45 96 88 10
 • Jens Krogsgaard, Best Seat A/V: E-mail: jk@best-seat.dk. Telefon: 39 67 11 13

EUC Nord

 • Niels Østergaard, EUC Nord. E-mail: noe@eucnord.dk. Telefon: 40 14 23 08

Similar Posts