|

AV Brancheforeningen – udvidet og styrket

Onsdag den 8. januar blev en særlig dag for AV Brancheforeningen. På 2 ekstraordinære generalforsamlinger blev udvidelsen af foreningen godkendt, så den nu omfatter B2B-virksomheder, der leverer installation og/eller udlejning af AV-løsninger herunder digital skiltning, lys og udlejning af sceneudstyr – samt associerede medlemmer, der er producenter tilknyttet AV-branchen og netværksmedlemmer fra messe, udstilling og speditionsbranchen.

En styrket brancheforening

Vi er nu i alt 55 medlemmer, og den nye bestyrelse kan glæde sig over en styrket brancheforening, der på alle fronter har flere ressourcer til at markedsføre branchen og dens interesser bedst muligt. Det gælder ikke mindst det fortsatte arbejde for at synliggøre og øge interessen for uddannelserne som event-tekniker og AV-tekniker. Her ligger en stor udfordring for hele branchen – både i at tilbyde nok elevstillinger og få de unge i tale, så de opdager de mange muligheder i det vi kan tilbyde. Men også i at få studievejledere og uddannelsessteder til at kende til og anbefale teknikeruddannelserne.

Friske kræfter og udvidet fokus i arbejdsgrupper

Foreningens arbejdsgrupper har fået friske kræfter, så vi kan fortsætte arbejdet med at bidrage til at højne vores professionelle standard, planlægge medlemsevents som Branchedagen og skabe endnu flere fordele for medlemmerne. I tillæg til de eksisterende arbejdsgrupper for standard og kvalitetssikring, markedsføring og associerede medlemmer, uddannelse, Branchedag og netværksarrangementer vedtog generalforsamlingen at etablere en arbejdsgruppe med fokus på sikkerhed og certificeringer

Vi ser frem til et spændende år, hvor vi vil tage fat på, hvordan vi kan få mest muligt ud af den tættere kobling mellem installations- og udlejningsvirksomhed af AV-løsninger.

Har du lyst til at høre mere om et medlemskab i AV Brancheforeningen, så send os en mail på kontakt@avbrancheforeningen.dk. Du kan også finde mere information om foreningen og vores medlemmer på vores website avbrancheforeningen.dk.

Similar Posts