|

Nytårshilsen fra AV Brancheforeningen

Som meget andet blev vores Branchedag og ordinære generalforsamling også ramt af restriktionerne i 2020, og i tråd med tiden blev foreningens første online generalforsamling i stedet afholdt den 25. november.

Samme bestyrelse
Bestyrelsen fortsætter med samme bemanding i 2021 og konstituerede sig på første bestyrelsesmøde den 15. december – også med uændrede funktioner. På generalforsamlingen blev det også vedtaget, at alle arbejdsgrupper fortsætter med samme bemanding, og vi ser frem til, at vi i 2021 får genstartet gruppernes aktiviteter. Fx har gruppen for Standard og kvalitetssikring netop afholdt et møde, og det næste afholdes i januar. Husk i øvrigt at alle arbejdsgrupperne er åbne for flere medlemmer, der ønsker at engagere sig i udviklingen af brancheforeningen.

Til dem som skulle have glemt det, er her temaerne for de 5 arbejdsgrupper:

  • Standard og kvalitetssikring
  • Markedsføring og associerede medlemmer
  • Uddannelse
  • Branchedag og netværksarrangementer
  • Sikkerhed og certificeringer

Fokus på værdi til medlemmerne
Med 2020 bag os ser vi i bestyrelsen frem mod et 2021, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi kan skabe endnu mere værdi for alle vores medlemmer og samarbejdspartnere. 

De opgaver vi vil prioritere det kommende år, bliver:

  • Fortsat dialog med Statens og Kommunernes indkøbsservice (SKI) om at skabe et nyt og mere dynamisk indkøbssystem med AV løsninger, der skal supplere det offentliges indkøb af AV udstyr, når der er behov for specialløsninger. 
  • Fortsat fokus på udlejningsbranchens udfordringer i kølvandet på Covid19, og hvordan vi sikrer, at der også er en levedygtig branche, når samfundet igen åbner for større events, udstillinger og koncerter. 
  • Planlægning og afholdelse af Branchedagen, hvor vi kan mødes og inspireres over nye produkter og de seneste nytænkende ’best practice’ AV løsninger, som kunderne har taget til sig. Branchedagen er planlagt til afholdelse i september 2021 – og vi ’sætter alle sejl til’ for at kompensere for det aflyste arrangement i 2020.

På bestyrelsens vegne ønskes I alle et godt nytår.
Henrik Nielsen, formand

AV Brancheforeningen
INSTALLATION OG UDLEJNING

Similar Posts